Khóa học dự đoán phân loại : 

- Kinh tế, tài chính, buôn bán kinh doanh cầu tài

- bệnh tật, sức khỏe, tai nạn, chấn thương, nhập viện xuất viện

- Phong thủy nhà ở, phong thủy phần mộ 

- Công danh, Làm quan, công việc, học hành thi cử

- Tìm người, tìm đồ vật, tìm động vật

- Hôn nhân, kết hôn ly hôn, xem vợ chồng, gia đình thông gia